Browsing Category

Bilişim Teknolojileri

Yazılım Nedir?

Bilişim teknolojilerinde donanım ve yazılım birbirleri ile etkileşim içindedir. Güçlü bir bilgisayar sistemi için güçlü bir donanıma ihtiyaç duyduğumuz kadar güçlü de bir yazılıma da ihtiyaç…

Donanım Nedir?

Bilgisayarı oluşturan iki temel unsur bulunmaktadır. Donanım ve Yazılım. Donanım ve yazılım bir etkileşim halindedir, birbirlerini tamamlarlar ve bilgisayar kavramı ortaya çıkar. Bu…