İkili Sayı Sistemi Karakter Tablosu Nedir?

0

Her bir karakterin ikili sayı sistemi karşılığı olduğunu söylemiştik. Aşağıdaki tabloda her bir karakterin nasıl da 8 bitlik yani 1 baytlık yer kapladığını görebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için Bilgisayar Veri Birimleri Nelerdir? başlıklı yazımıza bir göz atabilirsiniz.

Karakter İkili Sayı Sistemi Karşılığı
 n/a  00000000
 n/a  00000001
 n/a  00000010
 n/a  00000011
 n/a  00000100
 n/a  00000101
 n/a  00000110
 n/a  00000111
 n/a  00001000
 n/a  00001001
 n/a  00001010
 n/a  00001011
 n/a  00001100
 n/a  00001101
 n/a  00001110
 n/a  00001111
 n/a  00010000
 n/a  00010001
 n/a  00010010
 n/a  00010011
 n/a  00010100
 n/a  00010101
 n/a  00010110
 n/a  00010111
 n/a  00011000
 n/a  00011001
 n/a  00011010
 n/a  00011011
 n/a  00011100
 n/a  00011101
 n/a  00011110
 n/a  00011111
 00100000
 !  00100001
 “  00100010
 #  00100011
 $  00100100
 %  00100101
 &  00100110
 ‘  00100111
 (  00101000
 )  00101001
 *  00101010
 +  00101011
 ,  00101100
 –  00101101
 .  00101110
 /  00101111
   00110000 
 1   00110001 
 2   00110010 
 3   00110011 
 4   00110100 
 5   00110101 
 6   00110110 
 7   00110111 
 8   00111000 
 9   00111001 
 :  00111010
 ;  00111011
 <  00111100
 =  00111101
 >  00111110
 ?  00111111
 @  01000000
 A  01000001 
 B   01000010 
 C   01000011 
 D   01000100 
 E   01000101 
 F   01000110 
 G   01000111 
 H   01001000 
 I   01001001 
 J   01001010 
 K   01001011 
 L   01001100 
 M   01001101 
 N   01001110 
 O   01001111 
 P   01010000 
 Q   01010001 
 R   01010010 
 S   01010011 
 T   01010100 
 U   01010101 
 V   01010110 
 W   01010111 
 X   01011000 
 Y   01011001 
 Z   01011010 
 [  01011011
 \  01011100
 ]  01011101
 ^  01011110
 _  01011111
 `  01100000
   01100001 
 b   01100010 
 c   01100011 
 d   01100100 
 e   01100101 
 f   01100110 
 g   01100111 
 h   01101000 
 i   01101001 
 j   01101010 
 k   01101011 
 l   01101100 
 m   01101101 
 n   01101110 
 o   01101111 
 p   01110000 
 q   01110001 
 r   01110010 
 s   01110011 
 t   01110100 
 u   01110101 
 v   01110110 
 w   01110111 
 x   01111000 
 y   01111001 
 z   01111010 
 {  01111011
 |  01111100
 }  01111101
 ~  01111110
 n/a  01111111

Karakter İkili Sayı Sistemi Karşılığı
 n/a  01111111
 €  10000000
 n/a  10000001
 ‚  10000010
 ƒ  10000011
 „  10000100
 …  10000101
 †  10000110
 ‡  10000111
 ˆ  10001000
 ‰  10001001
 Š  10001010
 ‹  10001011
 Œ  10001100
 n/a  10001101
 Ž  10001110
 n/a  10001111
 n/a  10010000
 ‘  10010001
 ’  10010010
 “  10010011
 ”  10010100
 •  10010101
 –  10010110
 —  10010111
 ˜  10011000
 ™  10011001
 š  10011010
 ›  10011011
 œ  10011100
 n/a  10011101
 ž  10011110
 Ÿ  10011111
 10100000
 ¡  10100001
 ¢  10100010
 £  10100011
 ¤  10100100
 ¥  10100101
 ¦  10100110
 §  10100111
 ¨  10101000
 ©  10101001
 ª  10101010
 «  10101011
 ¬  10101100
 ­  10101101
 ®  10101110
 ¯  10101111
 °  10110000
 ±  10110001
 ²  10110010
 ³  10110011
 ´  10110100
 µ  10110101
 ¶  10110110
 ·  10110111
 ¸  10111000
 ¹  10111001
 º  10111010
 »  10111011
 ¼  10111100
 ½  10111101
 ¾  10111110
 ¿  10111111
 À  11000000
 Á  11000001
 Â  11000010
 Ã  11000011
 Ä  11000100
 Å  11000101
 Æ  11000110
 Ç  11000111
 È  11001000
 É  11001001
 Ê  11001010
 Ë  11001011
 Ì  11001100
 Í  11001101
 Î  11001110
 Ï  11001111
 Ð  11010000
 Ñ  11010001
 Ò  11010010
 Ó  11010011
 Ô  11010100
 Õ  11010101
 Ö  11010110
 ×  11010111
 Ø  11011000
 Ù  11011001
 Ú  11011010
 Û  11011011
 Ü  11011100
 Ý  11011101
 Þ  11011110
 ß  11011111
 à  11100000
 á  11100001
 â  11100010
 ã  11100011
 ä  11100100
 å  11100101
 æ  11100110
 ç  11100111
 è  11101000
 é  11101001
 ê  11101010
 ë  11101011
 ì  11101100
 í  11101101
 î  11101110
 ï  11101111
 ð  11110000
 ñ  11110001
 ò  11110010
 ó  11110011
 ô  11110100
 õ  11110101
 ö  11110110
 ÷  11110111
 ø  11111000
 ù  11111001
 ú  11111010
 û  11111011
 ü  11111100
 ý  11111101
 þ  11111110
 ÿ  11111111

Leave A Reply