Teknoloji Nedir? – Teknolojiyi Nasıl Tanımlarız?

0 636

Her ne kadar günümüzde elektrikle çalışan cihazlar ve yazılım ürünleri ile özdeşleşmiş olsa da teknoloji aslında bunlardan çok daha fazlasını ifade eden bir kavram. Basit makinelerden kodlama dillerine kadar her gelişmeyi kapsayan teknoloji çok geniş bir alandaki gelişmeleri ifade ediyor aslında. Teknoloji nedir diye düşünen meraklılar için; işte teknoloji!

Teknolojinin Tanımı Nedir?

Teknoloji kelimesini Türk Dil Kurumu şöyle tanımlamış: “İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü.” Yani insanın çevresini etkilemesini sağlayan her türlü nesne, düşünce ve hareket teknoloji olarak tanımlanabilir.

teknoloji nedir?
Teknolojik gelişimlerin insanlar üzerindeki etkisi

Teknolojinin Etimolojik Kökeni Nedir?

Dilimize Fransızcadan gelen “teknoloji” sözcüğü ilk olarak antik Yunan uygarlığında ortaya çıkmış. Bugün bizlere basit gelen ancak dönemin şartlarında ilginç birer yenilik olarak değerlendirilen her buluş teknoloji kavramının oluşmasına katkıda bulunmuş. Bu basit teknolojilere güneş saati, vida, çekiç, çivi gibi bazılarını hala kullandığımız ve bugün teknoloji dendiğinde düşündüklerimizden çok farklı olan aletler de dahil.

Her ne kadar günümüzde “teknoloji” için yaygın olarak kullandığımız kelime antik Yunancadan geliyor olsa da antik çağ uygarlıklarının hepsinde kendilerine özgü teknolojik gelişmelerin yaşandığını söyleyebiliriz.

Teknolojinin Ortaya Çıkışı Nasıl Oldu?

Her ne kadar teknolojinin günümüzdeki adlandırması antik Yunan uygarlığında gerçekleşmiş olsa da insan hayatına girmesi bundan çok daha eskilere dayanıyor. Kabaca teknolojinin doğuşu, insanların akıl ve duyu organlarını bir maddeye yöneltmesi ile gerçekleşti diyebiliriz. Ortaya çıkışından itibaren “bilim” kavramıyla da yakın ilişki içerisinde olan teknoloji ilk zamanlarda daha mekanik işleri gerçekleştirmeye yönelikken günümüzde hem uygarlık seviyesinin artması hem de ihtiyaçların çeşitlenmesi açısından daha çok dijital ortamdaki ilerlemelerle kendini göstermektedir.

Kısacası, Teknoloji Nedir?

İnsanın çevresini etkilemek için kullandığı soyut ve somut her kavram teknoloji olarak adlandırılabilir ve bu teknolojiler zaman içerisinde gelişerek yeni gelişmelere ortam hazırlayabilir. Örneğin ilk çağ uygarlıklarında tarımla uğraşan insanların işini kolaylaştıran sapan günümüzde yerini biçerdöverlere bıraktı. Veya ilk insanlar haberleşme için dumanı kullanırken zamanla haber güvercinleri kullanılmaya başlandı ve günümüzde ise tüm bunlar yerini dijital haberleşme cihazlarına bıraktı. İlerleyen teknoloji ile insanların gerçekleştirdikleri pek çok eylemi artık çok daha kolay yapabildiğini söylemek mümkün. İşte teknoloji dediğimiz şey de tam olarak bu.

teknoloji nedir?
İlk telefon
Leave A Reply

Your email address will not be published.