TPACK Modeli Nedir? TPACK Modelinin 6 Bileşeni

0 1.573

TPACK, Öğretmenlerin teknoloji, pedagoji ve içeriğin kesişimleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini öne süren bir modeldir.

TPACK Nedir?

Bir öğretmen olarak eğitim teknolojilerini derslerinizde kullanmayı hedeflediğinizde işe başlamadan önce bazı temel hazırlıkları yapmanız gerekmektedir.

Bu noktada size yardımcı olmak ve öğrenme etkinliklerinizi daha etkin bir biçimde tasarlayabilmeniz için TPACK gibi teknoloji entegrasyon modelleri ortaya çıkmıştır.

TPACK (Technological Pedogogical Content Knowledge) eğitim ve öğretimde teknoloji kullanılarak yapılması planlanan etkinliklerin, planlanırken mutlaka öğretim programına ve öğrencilerin pedagojik beklentilerine uygun olması gerektiğini anlatan bir çerçevedir. Bu yöntem yardımıyla öğrencilerin akademik motivasyonu artar ve bu modele göre planlanan etkinlikler sayesinde içerik daha etkin bir biçimde öğrencilere aktarılmış olur.

Çerçevenin göbeğinde birbiriyle etkileşim halinde olan bilginin üç temel bileşeni bulunmaktadır. Bunlar “İçerik Bilgisi (CK)”, “Pedagoji Bilgisi (PK)” ve “Teknoloji Bilgisi (TK)”dir.

TPACK Modelinin 6 Bileşeni

İçerik Bilgisi (CK)

Pedagoji Bilgisi (PK)

Teknoloji Bilgisi (TK)

Pedogojik İçerik Bilgisi (PCK)

Teknolojik İçerik Bilgisi (TCK)

Teknolojik Pedagoji Bilgisi (TPK)

TPACK Modeli Nedir? TPACK Modelinin 6 Bileşeni

İçerik Bilgisi (Content Knowledge) CK

Bu kavram, öğretilen ya da öğrenilen konuyla ilgili bilgiyi kapsar. Bu bilginin içine olgular, kavramlar, fikirler, organizasyon şeması, kanıtlar, ispatlanmış uygulamalar ve yaklaşımlar girebilir.

Pedagoji Bilgisi(Pedagocical Knowledge) PK

Bu kavram, sahip olduğumuz içerik bilgisini öğrencilere nasıl kazandıracağımız ile ilgilidir. Örneğin, iş birliğine dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme vb.

Teknoloji Bilgisi (Technological Knowledge) TK

Bu kavram, teknolojik araçlar ve kaynakların nasıl kullanıldığına dair bilgiye sahip olmayı kapsar. Örneğin, akıllı tahta kullanımı, tablet ve laptop kullanımı, web 2.0 araçları kullanımı vb.

Pedagojik İçerik Bilgisi (Pedagocical Content Knowledge) PCK

Bu kavram, sahip olduğumuz içerik bilgisine en uygun öğretme/öğrenme yöntemini seçip etkinliğin planlanmasını içerir.

Teknolojik Pedagoji Bilgisi (Technological Pedagocical Knowledge) TPK

Bu kavram, öğrenme yaklaşımında kullanılacak en uygun teknolojik aracın seçilmesini içerir. Seçilen araç öğrenciyi üst düzeyde öğrenmeye motive etmeli ve kalıcı öğrenmeyi sağlamada destekleyici olmalıdır.

Teknolojik İçerik Bilgisi (Technological Content Knowledge) TCK

Bu kavram, teknoloji bilginizi kullanarak içeriğinizi öğrencilerinize etkin bir şekilde aktarmayı içerir.

Doğru teknoloji entegrasyonu içerik, pedagoji ve teknoloji bilgisi üçlüsünün ilişkisini iyi anlamaktan geçmektedir. 21. yy. öğretmenleri artık sadece alan bilgisine sahip olmanın yeterli olmadığını bilir ve teknoloji entegrasyonu ile öğrenme etkinliklerini planlayarak içeriklerinin kalıcı bir şekilde öğrenilmesini sağlar.

Leave A Reply

Your email address will not be published.